Prekių pristatymas

Prekes pristatome Omniva arba LPexpress paštomatais visoje Lietuvoje. Pristatymo kaina – 3 eur. Užsakydami pasirinkite jums patogiausią paštomatų tinklą ir įrašykite paštomato adresą. Omniva paštomatų sąrašą su adresais rasite ČIA. LP express paštomatų sąrašą su adresais rasite ČIA.

Prekių pristatymo laikotarpis yra nuo 2 iki 4 darbo dienų nuo sėkimingo apmokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių, perpildytų paštomatų ar vėluojančių pristatymo tarnybų.

Jei norite prekes atsiimti kuo greičiau, susisiekite el. paštu arba asmenine žinute Facebook ir sutarsime dėl atsiėmimo gyvai Vilniuje.

Norėdami, kad mūsų dekoracijos būtų pasiekiamos kuo įvairesniam ratui klientų, pasistengsime kad galėtumėte atsiskaityti, bet kokiu Jums priimtinu atsiskaitymo formatu. Susisiekite asmenine žinute Facebook, jei norėtumėte už pirkinius apmokėti Vinted pinigine, paypal ar kitu jums priimtinu būdu.

Prekių grąžinimas

Norint grąžinti prekę mums atgal, prašome susisiekti el. paštu ar asminine žinute Facebook.

Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos pateikus pirkimo dokumentą. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

LRV nutarimu Nr.697 Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo sąlygų.

Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 1-5 darbo dienas.

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.snaigute.lt“ (toliau E-parduotuvė) internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama E-parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, numatyta LR Įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma E-parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (laišku, faksu ar elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3 Taisyklių 4.2 punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

4.4 Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4 Pirkėjas, naudodamasis E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės darbą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

8.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1 Grynais pinigais atsiimant prekę (es) MB „Snaigute“ patalpose.

8.2.2 Apmokant pagal pateiktą elektroninį pirkimo – pardavimo dokumentą Lietuvos, Latvijos, Estijos bankų el. bankininkystės sistemomis.

8.3 Atsiskaitydamas 8.2 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 2 (dvi) darbo dienas, priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi minėtaisiais atvejais prekių siuntinys pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

 1. Prekių pristatymas

9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, bei savo kontaktinę informaciją.

9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3 Prekių pristatymas yra mokamas. Prekės pristatomos naudojantis Lietuvos pašto ar kurjerių tarnybų paslaugomis:

9.3.1 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo svorio ir yra pateikiama atskirai kiekvieno užsakymo metu.

9.4 Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2 darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

9.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1 Kiekvienos E-parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3 Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 1. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

 1. Atsakomybė

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.7 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. Apsikeitimas informacija

13.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje “Turite Klausimų?” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja MB SNAIGUTĖ elektroninės parduotuvės (toliau – www.snaigute.lt ) ir www.snaigute.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.snaigute.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

 

 1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  2.1 www.snaigute.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.snaigute.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

 

 1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
  3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Registracijos pateikimo taisyklės

 

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

 

 1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@snaigute.lt

 

 1. Slapukai (angl. cookies)
  6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
 2. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
  7.1 www.snaigute.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@snaigute.lt